Polski

RODO

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana, że  administratorem Państwa danych osobowych jest HFJ ATRIUM PBH Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandttowa (KRS 0000262384, NIP 7861236469, REGON 630827223) z siedzibą 62-025 Kostrzyn ul. Dworcowa 25. Skontaktować się można z nami w siedzibie firmy oraz tel.:  61 81 89 213, e-mail: biuro@hfj-atrium.pl.

Cele przetwarzania

            ▪ Rekrutacja nowych pracowników;
            ▪ Zatrudnienie pracowników oraz świadczenia z tym związane;
            ▪ Budowa, sprzedaż, wynajem lokali mieszkalnych i usługowych;
            ▪ Prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych;
            ▪ Obsługa gwarancyjna;
            ▪ Świadczenie usług budowlanych i remontowych;
            ▪ Komunikacja interpersonalna wewnątrz przedsiębiorstwa ;
            ▪ Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia na prowadzonych budowach;
            ▪ Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora;
            ▪ Współpraca z kontrahentami, dostawcami, usługodawcami.

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane przetwarzamy w  oparciu o:
▪ Udzielone nam zgody, kodeks pracy, umowy handlowe, przepisy prawa krajowego i unijnego, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych;
▪ W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu osobowego i samochodowego na budowach) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych
▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z administratorem;
   
Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
▪ Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej;
▪ Firmy medyczne świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia  na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, ubezpieczyciele, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi księgowe, podmioty z grupy kapitałowej oraz klienci i kontrahenci Administratora;
 ▪ Podmioty wykonujące usługi audytu.

Przechowywanie danych

▪ Dane osobowe Państwa są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jednak ich okres przetwarzania ograniczony jest   przez okresy wynikające z   prawa pracy, cywilnego, w tym ubezpieczeniowego i prawa podatkowego;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez okres konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
Wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia
ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych (jeżeli będzie to możliwe).
Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (o ile zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych). Cofnięcie zgody jest równie łatwe, jak jej udzielenie.
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dotyczące profilowania
Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie przetwarzania  informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana przez nas wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania kiedy, jak długo,  w jakim celu mamy zamiar te dane przetwarzać. Państwa dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.


ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.